Składki członkowskie

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej w UKKK IPPON w sezonie 2021/2022 wynosi 160 zł.

Rodziny trenujące w naszym klubie (za rodzinę przyjmujemy osoby żyjące w jednym gospodarstwie domowym) płacą składki w obniżonej o 20 zł kwocie czyli 140 zł. za jednego uczestnika treningów. 

Składkę członkowską należy opłacać w pierwszym dniu każdego miesiąca lub na pierwszym treningu w miesiącu.

Opłacenie składki członkowskiej upoważnia do udziału we wszystkich treningach, jednej kategorii, oferowanych przez nasz klub.

Treningi IPPON Cross Training objętę są opłatą:

  • 160 zł przy maksymalnie trzech treningach tygodniowo
  • 250 zł pełny pakiet - 5 treningów tygodniowo.

Osoby chcące uczestniczyć w treningach karate i cross training płacą składkę w wysokości:

  • 280 zł - regularna składka
  • 260 zł - pomniejszone o wysokość zniżki rodzinnej dla osób objętych zniżką.

Wybierając dodatkowe zajęcia (poza standardowymi treningami w swojej sekcji) należy kierować się dostosowaniem swojego poziomu zaawansowania do poziomu grupy. Udział w treningach dodatkowych najlepiej konsultować z instruktorem.

 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej jest stała i nie jest uzależniona od ilości treningów w danym miesiącu.

 

 

Nr konta do wpłat składek czkłonkowskich:                                                         Opłaty za udział w treningach ICT dokonujemy gotówką

Uczniowski Klub Karate Kyokushin IPPON                                                         lub kartą w recepcji klubu.

67 1160 2202 0000 0001 6886 1854